Året är 1804 då några stråtrövare kommer för att plundra familjen Hannings hem i jakt på ett mycket dyrbart kors som enligt ryktet ska finnas gömt i huset.
Lucas Hanning kämpar för att försvara både sin familj och sitt hem, men fienden är övermäktig och han får se sin familj bli brutalt mördad innan dom sänker honom i sjön RANA. Lucas svär att hämnas både sig själv och sin familj så länge som korset inte finns i hans ägo.

Nu, 200 år efter Lucas död, hittas korset som håller honom lugn, och Lucas återuppväcks och tvingas upp ur sjön för att återta sitt kors.

Samtidigt, helt ovetandes om vad som försigår i området, är några ungdomar på väg ut för att campa vid sjön Rana....

"Ibland kan åtrån efter något vara så starkt att inte ens döden kan bryta emellan."

 

- RANA är en nollbudgetthriller, av och med eldsjälar.